Slovensky English

Revitalizácia  železničného uzla Žilina

09/2011 - 05/2012

Zadanie workshopu:

Spracovať architektonické návrhy na alternatívne riešenie lokalizácie železničnej trate v priestore stanice / na úrovni ± 0,0 ponorenie v dĺžke 1 km na úroveň – 8 000 mm, vysunutá nad úroveň terénu / vo vzťahu na integrovaný dopravný terminál / IDT / železničného a autobusového nástupišťa s odbavovacou halou.

MZ1MZ2MZ3MZ4MZ5MZ6
XG Tech, s. r. o.