Slovensky English

Novostavba bytového domu
Pivovarská ulica
Žilina

10/2010 -

Hmotovo- priestorové riešenie bytového domu kopíruje tvar parcely- pretiahnutého obdlžní-ka, ktorý je využitý na 100% pre samotný objekt. Dom má 2 podzemné a 5 nadzemných podlaží s plochou strechou. V 1.a 2. podzemnom podlaží sú garážové státia pre osobné automobily v počte 34. Sú prístupné cez automatické vráta na 1 nadzemnom podlaží z ulice Pivovarská po jednosmerných rampách. 1 nadzemné podlažie je určené pre obchodné priestory v parteri z Pivovarskej ulice. Na 2. a 3.  nadzemnom podlaží je 12 bytových jednotiek o rôznej rozlohe podlahovej plochy a terás. Na 4. nadzemnom podlaží je 8 bytových jednotiek s terasami a na 5. nadzemnom podlaží sú 4 bytové jednotky s veľkou spoločnou terasou. Priestorové členenie hmoty fasády okrem funkčného využitia arkierov a terás nám vytvára kompozičnú štruktúru, ktorá cituje historické princípy v mestskom prostredí. Dispozície bytov sú navrhované tak aby obytné priestory mali denné svetlo z fasády, prevádzkové priestory sú sústredené okolo vertikálnych jadier v pozdĺžnej stredovej osi objektu. bytový dom.

P1P2P3P4P5S
XG Tech, s. r. o.